Print Friendly, PDF & Email

Els PQPI són una modificació dels extingits Programes de Garantia Social introduïts en la LOE, aprovada en 2006. Els PQPI van ser concebuts com a programes “flexibles” i “gens teòrics” orientats a joves sense cap tipus d’interès en el sistema reglat. Funcionen com una eina perfecta per a fer una inserció laboral dels alumnes amb més dificultats educatives.

BUTLLETI