Print Friendly, PDF & Email

ROBATORI D’UN 0,33% A LES JORNADES D’UN TERÇ

UGT hem reclamat l’import deduït de les nòmines del personal substitut amb una jornada d’un terç i que des de l’1 de setembre de 2014 ha patit una retallada encoberta d’un 0,33% mensual. El Departament s’ha compromès a pagar a partir de l’1 de gener la jornada correcta, però no ha mostrat cap intenció de pagar els endarreriments i ens han reptat a reclamar-ho. Us recordem que es tracta de poc menys de 30€ per persona afectada i, per tant, entenem que no hi ha voluntat política d’esmenar el que considerem un autèntic abús.