Print Friendly, PDF & Email

El govern català torna a maltractar una vegada més els seus empleats.

A la Mesa General l’Administració ens ha fet saber que volen aplicar per aquest any 2013 la mateixa retallada salarial que al 2012 (l’equivalent a una paga extraordinària), sense donar més informació.

El govern pretén que els sindicats proposem de quina manera s’ha d’aplicar una mesura d’estalvi que no està aprovada encara en els pressupostos de la Generalitat.

Tota la informació al Butlletí núm:504

ENS MOBILITZAREM!!!

 • La Secretaria de Funció Publica esta sorpresa per les notícies filtrades a la premsa i les desmenteix…..comenta que s’està inventigant la filtració….
 • L’Administració explica ara la creació de l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural…..
 • Els treballadors afectats per la creació de l’AC Patrimoni Cultural, tenen 3 mesos per laboralitzar-se o quedar com a funcionaris a extingir
 • UGT es manifesta contraria a crear nous organismes. #mesageneral
 • UGT demana que les funcions de l’Agencia Cat de Patrimoni Cultural siguin assumides per una Direcció General #mesageneral
 • L’Administració diu que es mes eficient una Agencia que no pas una Direcció General.
 • UGT diu que la creació de nous organismes va en contra de la tendència de simplificació i reducció que diu el mateix Govern.
RETALLADES:
 • L’Administració  diu que quantitativament partim de la despesa de 2012
 • L’Administració diu que es mou amb l’objectiu de deficit entre 0,7 i 1,5%
 • L’Administració planteja la solució de l’any passat però estan oberts a altres alternatives. No fa cap proposta concreta nomes parla de retallar quantitativament
 • UGT: Demanem que la negociació es faci en el marc de l’aprovació de pressupost.
 • L’Administració no fa cap proposta  concreta. UGT demana que respecti als seus treballadors i no els fiqui mes la ma a la butxaca.
 • L’Administració no es capaç de concretar cap proposta i emplaça als sindicats a presentar-ne;tampoc asseguren si les atendran.
 • UGT denuncia que la Generalitat es gasti 3,5 M eur en despeses sumptuaries.
 • UGT denuncia q la Generalitat es gasta mes de 12M eur anuals en personal assessorament polític.
 • UGT:Volen propostes? Doncs UGT demana que s’aprimi l’administració VIP: exemple, el Director del Circuit de Cat guanya 127.000€
 • L’Administració no ha concretat cap proposta de retallada. Ens emplacem per d’aquí una setmana i presentarem propostes…
 • L’Administracio proposa incloure hospitalització i intervenció quirúrgica en IT.Esta oberta a incorporar mes suposits en IT i esta disposada a aplicar-ho lo abans possible.
 • Davant el problema dels descomptes en IT per baixes a final de mes,  diu q els treballadors demanin bestreta
 • Es tanca la Mesa.
 •  

  UGT NO ACCEPTARÀ CAP RETALLADA !!!