Print Friendly, PDF & Email

Les universitats públiques estan aturades totalment.

En una primera valoració, podem dir que aproximadament el 90% dels centres educatius de Catalunya es van veure afectats per la vaga general. Aquest recompte conté ensenyament públic, concertat, llars d’infants, centres d’educació especial, universitats públiques, serveis educatius, etc.

Pel que fa al seguiment de la vaga, la xifrem en el 75% dels treballadors i les treballadores. Aquesta participació comprèn tots els trams educatius des del 0-3 fins al final de la secundària obligatòria, el batxillerat i l’FP, tant del personal docent com del personal laboral dels centres.

Les universitats públiques estan aturades totalment.