Print Friendly, PDF & Email

ORDRE TSF/ /2019, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Vista la convocatòria de vaga presentada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, I-CSC, ASPEPC·SPS, CGT i UGT (amb registre d’entrada de 3 de maig de 2019), que està prevista per al dia 16 de maig de 2019, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, i que afecta tot el personal docent funcionari i interí del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el personal docent, funcionari i interí, i el personal laboral destinat en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el personal docent (funcionari, interí i laboral) de centres de titularitat municipal a Catalunya;

Serveis mínims