Print Friendly, PDF & Email
Serveis mínims pactats per la vaga general del #14N

1.14 Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants: una persona de l’equip directiu de cada centre (direcció, cap d’estudis, responsable de coordinació pedagògica, o secretari/ària o persona responsable en qui es designi).

A més del personal esmentat:
Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 unitats.
Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació
pàgina 10 / 14
Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.
Per garantir la seguretat en l’horari de menjador: un terç del personal.

 

SERVEIS MÍNIMS COMPLERTS: http://ow.ly/f9lmj