Print Friendly, PDF & Email

FETE-UGT proposarem que sigui el Marc Unitari de la Comunitat Educativa MUCE qui, com ja ha succeït en altres moments difícils que ens ha tocat de viure, encapçali l’oposició a la LOMCE el dia 29 de març. Ara més que mai és necessari fugir del corporativisme i d’interessos electorals.

Tot això des d’una UNITAT SINDICAL basada en la coherència i el respecte a la discrepància, perquè caldrà aturar aquest decret de provisió de plantilles previst per al més de març, com també hem lluitat pel Permís de Lactància universal (sols, per desgràcia), per recuperar les pagues que ens han robat,etc.

Més informació al nostre BUTLLETÍ