Print Friendly, PDF & Email

universitat

Les dotze universitats de  Catalunya han desenvolupat conjuntament el CLUC d’anglès, el certificat de  llengües de les universitats catalanes que permet acreditar el nivell d’anglès dels candidats. Aquest certificat interuniversitari, inèdit a les altres  universitats del territori espanyol, té el reconeixement del Consell  Interuniversitari de Catalunya i permet acreditar un nivell d’anglès B1, B2.1 i  B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 Més informació