Print Friendly, PDF & Email

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2012 – 2013

Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2012-2013.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2012 i finalitzaran el 31 d’agost de 2013, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2012-2013 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2012-2013 Presentació de sol·licituds

 • Funcionaris de carrera i amb les pràctiques ajornades dels cossos de mestres, de catedràtics i de professors d’ensenyaments secundaris Termini de presentació: del 17 de maig al l’1 de juny de 2012
 • Personal interí Termini de presentació: del 4 al 18 de juny de 2012
 • Propostes de les direccions dels centres Termini de presentació: del 19 al 27 de juny de 2012

Podeu accedir a la sol·licitud o a la consulta de dades, amb el el codi personal de la XTEC o per mitjà d’un codi temporal. Abans d’emplenar els camps de les diferents pàgines de l’aplicació, consulteu l’ajuda que hi ha a la part superior dreta, ja que sovint s’hi descriuen criteris i requisits que poden condicionar la vostra destinació.

És molt recomanable que llegiu prèviament el document de Preguntes més freqüents. També és important que els funcionaris amb destinació provisional, com a participants forçosos, parin atenció als avisos i ajuts en la priorització de les comarques, atès que per defecte s’ordenen en ordre alfabètic.

Deseu sempre les dades en les diferents fases del procés. Tingueu en compte que la sol·licitud no estarà efectivament enviada, i per tant registrada, fins que no es clica sobre el botó Envia que hi ha al final del procés. Mentre no hàgiu enviat la sol·licitud, la podreu modificar.

Resolució de dubtes o incidències:

 • Incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificada del Departament d’Ensenyament, sau.ensenyament@gencat.cat, telèfon 902 532 100, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius
 • Incidències de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona

Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals

 • Resolució provisional Termini previst: a mitjan juliol de 2012
 • Resolució definitiva Termini previst: a finals de juliol de 2012

Informació sobre les adjudicacions del curs 2012-2013 per col.lectius

Col·lectius docents

Professorat  afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de  la supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a)

Professorat  que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de  l’estranger o de l’administració educativa (col·lectiu b)

Funcionaris  de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que  sol·licita el reingrés (col·lectiu d, i si escau, c).

Confirmació de professorat en comissió de serveis

Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis: (art.25, disminució i professorat definitiu).

Professorat amb destinació definitiva que sol·licita la confirmació de la comissió de serveis en un altre centre

Comissió de Serveis per interès particular de personal funcionari d’altres comunitats autònomes que volen treballar a Catalunya
Accés a l’aplicació 

UTILITATS PER UBICAR CENTRES I LOCALITATS

Mapa escolar de  catalunya

Mapa dels serveis  territorials

 

Actes informatius adjudicacions curs 2012 -2013

DATA I LLOC: 

TARRAGONA: 23 MAIG, 18H. C/ IXART, 11, 3ª i 4ª PLANTA LLEIDA: 28 MAIG, 18H. Sala Paulo Freire, C/ Bisbe Torres 2

CATALUNYA CENTRAL:   29 MAIG, 18H. PASSEIG PERE III, 60-62 (MANRESA)

ORDRE DEL DIA:

 • · INTERINS
 • · COMISSIONS DE SERVEIS
 • · DOCENTS SUPRIMITS
 • · DOCENTS AMB DESTINACIÓ PROVISIONAL
 • · PERSPECTIVES DE TREBALL CURS VINENT
 • · NOVETATS
 • · PRECS I PREGUNTES