Print Friendly, PDF & Email

Per al reconeixement d’una prestació contributiva d’atur, per alta inicial o bé represa d’un temps que teniu reconegut anteriorment i no esgotat, necessiteu que el Servei de Personal Docent dels Serveis Territorials faci l’enviament telemàtic directament al SEPE del certificat o certificats d’empresa dels darrers 180 dies cotitzats i també que s’hagi enviat i consolidat la baixa en l’ afiliació al règim general de la Seguretat Social.

A excepció del personal substitut que finalitza nomenament el 31 de juliol, amb caràcter general heu de sol·licitar sempre l’expedició i enviament del certificat d’empresa mitjançant un correu a l’adreça electrònica:

Informació dels diferents serveis Territorials Butlletí