Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/1032/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

Resolució

Termini de presentació de sol.licituds fins el 31 de maig de 2014.

Personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58

Personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64

Model de sol.licitud      Tots els  serveis territorials excepte Consorci d’educacio de Barcelona

Model de sol.licitud       Consorci de Barcelona