Print Friendly, PDF & Email

VOLEM SUBSTITUCIONS PELS DOCENTS QUE PARTICIPEN EN ELS GRUPS DE TREBALL DEL CONCURS DE TRASLLATS

Els sindicats de l’educació ens adrecem al Departament d’Ensenyament per que convoqui mesa sectorial urgentment per tractar i ser informats de:

Nombre de personal docent afectat per la seva participació en els grups de treball del Concurs de Trasllats.

Quins són i quants els centres que veuran reduïdes les seves plantilles mentre funcionin els grups de treball.

Exigim la cobertura per substitucions des de el primer dia  de les absències de tot el personal dels centres educatius que participa en els grups de treball del Concurs de Trasllats.

Quina mena de compensació te prevista el Departament d’Ensenyament per fer front al desenvolupament d’aquesta tasca.

CCOO, USTEC, SPS-ASPEPC, UGT

 

 

Nou: 

Ahir dimarts dia 11 de desembre els sindicats ens vam reunir amb el Departament per tractar la no cobertura de les substitucions dels docents que han de participar en les comissions avaluadores del concurs de trasllats.

La resposta per part del Departament a la reunió sol.licitada per part dels sindicats va ser que:

–          Per fer l’avaluació no es necessitaven més que 4 o 5 dies d’absència del centre de treball.

–          Cada comissió tindrà autonomía per establir l’horari per reunir-se.

–          El Departament donaria instruccions al SSTT sobre la cobertura de les substitucions a Primària i no a Secundària. El motiu que van donar és que a Primària es concentren moltes més sol.licituds que a Secundària.