Print Friendly, PDF & Email

El Govern publica avui al DOGC l’Acord de Govern amb les noves retallades a l’ensenyament públic. Us recordem que UGT convoquem en solitari i a manca de cap proposta ferma de la resta de sindicats, una VAGA PARCIAL avui, el dimarts dia 7 de juny i els dies 12, 14, 19 i 21 de setembre

EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT ACORDA:

-2 Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys.

En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l’horari setmanal lectiu d’atenció directa a l’alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

– 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i    primària.

– 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

– 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d’activitats complementàries corresponents a l’horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l’horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

-3 Deixar en suspens, fins al 31 d’agost de 2018, l’aplicació del punt 5.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí que no formi part de l’Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d’Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar.

CONSULTA EL TEXT ÍNTEGRE