Print Friendly, PDF & Email

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2013-2014

CALENDARI:

Accés a la sol·licitud 

Funcionaris de carrera.

 del 30 de maig al 13 de juny de 2013.

Personal acollit a l’article 25. del 24 de maig al 14 de juny de 2013.

Propostes de les direccions dels centres. del 17 de juny al 2 de juliol de 2013.

Resolució provisional Mitjan juliol de 2013

Resolució definitiva Finals de juliol de 2013

NORMATIVA:

Resolució ENS/1051/2013, de 13 de maig,

Preguntes més freqüents

WEB DEL DEPARTAMENT