Print Friendly, PDF & Email

S’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l’especialitat de Cuina i pastisseria en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent. Tal com s’hi estableix, s’anul·la la part A de la prova pràctica de la segona prova, i es retrotreuen les actuacions al moment anterior a la seva realització.

Els aspirants que han superat la primera prova, i la part B de la segona prova, seran convocats pel nou tribunal. En el cas dels aspirants que ja han estat seleccionats, d’acord amb la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, la seva participació serà únicament a efectes de millora de la puntuació ja obtinguda en aquesta part de la prova.

Els aspirants que superin la fase d’oposició, i que no han estat seleccionats anteriorment, realitzaran la resta d’actuacions previstes a la Resolució de convocatòria del procediment selectiu.

Les llistes amb les puntuacions de les diferents fases es publicaran a la seu del tribunal i al web del Departament d’Educació.

Calendari

  • Publicació de la retroacció d’actuacions al DOGC: 11 de febrer de 2020
  • Realització de la primera sessió, part A, segona prova: 21 de març de 2020
  • Realització de la segona sessió, part A, segona prova: a partir del 28 de març de 2020

Criteris d’avaluació i correcció