Print Friendly, PDF & Email

📣  Estan obertes  les sol·licituds per participar als tribunals de les PAU 2022

📌El termini per sol·licitar la participació del professorat en els tribunals PAU de 2022 és del 3 al 17 de febrer de 2022 (ambdós inclosos).

📌 Inscripció :
https://accesnet.gencat.cat/professorat/AppJava/login

📌Les proves PAU 2022 són:

#Convocatòria ordinària (juny): 14 (dimarts), 15 (dimecres) i 16 (dijous).

#Convocatòria extraordinària (setembre): 6 (dimarts), 7 (dimecres) i 8 (dijous).

📣Tota la informació la trobareu en aquest enllaç:

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/professorat-vol-participar-PAU/