Print Friendly, PDF & Email

La negociació i la lluita sindical forcen el Departament a la retirada de la resolució de l’FP DUAL.

La pressió exercida per UGT en tots els àmbits on som presents, obté els seus fruits.
Aquest matí el Departament ens ha comunicat en Mesa Sectorial d’Educació, la retirada de la resolució de l’FP DUAL, EDU/1076/2019 24 d’abril, deixant sense efectes pel curs 2019-2020 la seva aplicació i les orientacions curriculars publicades recentment.
Per tant, aquests ensenyaments es regiran per la normativa del curs 2018-2019. La interlocució amb les forces sindicals, serà l’element clau. A partir del mes de juliol es crearan meses tècniques d’FP per tractar detalladament el tema.

En mesa sectorial la UGT ha demanat que el professorat de la Plataforma també estigui representat en aquesta mesa tècnica. Des d’ UGT Educació valorem molt positivament la reacció per part del Departament i la retirada de la resolució, que representava una vulneració de drets del professorat. Per tant, recuperem la confiança en el director general d’FP per la bona voluntat negociadora i la seva bona disposició.

Des d’UGT volem donar les gràcies a tothom pel vostre suport.

La decisió del Departament d’Educació de deixar sense efecte la resolució de la FP Dual pel curs 2019-2020, suposa un pas en la direcció correcta: la de concertar aquelles lleis que afecten al conjunt dels treballadors i treballadores i al nostre teixit productiu, amb les organitzacions sindicals i patronals catalanes més representatives. Aquest és l’esperit de la llei 10/2015 que es va aprovar amb un important consens de país, concretament amb el 90% del Parlament. Entenem que aquest és el marc en el qual es va constituir el passat febrer la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya.

Com UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya hem traslladat en ocasions anteriors, aquesta concertació s’ha de complementar amb el diàleg, la consulta i la negociació en el marc de la mesa sectorial d’educació, per tal de garantir que les propostes comptin, en els seus aspectes organitzatius, amb l’entesa i l’acord dels i les professionals que constitueixen el principal actiu per garantir la qualitat de la formació professional a Catalunya. En aquest sentit no podem sinó celebrar que, tal i com vam exigir en la nota de premsa publicada el passat dimecres, es retirin els canvis curriculars proposats, i que s’hagi convocat la mesa sectorial d’educació per recuperar un diàleg i un consens que son irrenunciables.

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya traslladem al Departament d’Educació, i al govern de la Generalitat, la nostra disposició a continuar concertant un model de FP dual català que satisfaci realment les expectatives i necessitats dels i les joves, a l’hora d’incorporar-se al mercat de treball en unes condicions que garanteixin el seu dret al desenvolupament professional i a l’emancipació personal. Tan sols per aquesta via, des d’una concertació que posi en valor les perspectives i demandes dels treballadors i treballadores, de les persones joves i del teixit productiu, serà possible construir un model de FP dual integrador i sostenible, a l’alçada de les demandes, necessitats i exigències de la societat catalana, i capaç de fer front als importants reptes que enfrontem com son la globalització i els canvis tecnològics constants.

Més informació:

Laia Martí, secretària d’Ensenyament de la FeSP – UGT de Catalunya: 696 87 72 18.

Jesús Martín Rivera 696877281

One thought on “UGT DE CATALUNYA I CCOO DE CATALUNYA VALOREN POSITIVAMENT LA RETIRADA DE LA RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I LA VOLUNTAT DE CONCERTAR EL MODEL DE FP DUAL CATALÀ”

Comments are closed.