Print Friendly, PDF & Email

Davant l’anunci el Govern Central de la possibilitat que en la FASE 2 de desescalada els centres d’educació especial podrien obrir i que l’assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari, i per tant pot suposar l’inici de l’activitat presencial d’una part dels i les professionals d’atenció directa als i les alumnes amb NEE a les escoles, de moment no hi ha cap més confirmació.

BUTLLETÌ