Print Friendly, PDF & Email

La Federació d’Empleades i Empleats de Serveis Públics (FeSP) d’UGT ha valorat positivament la sentència de l’Audiència Nacional que dóna suport l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública que UGT, CCOO i CSIF van signar amb el Govern el 29 de març de 2017 .

SENTÈNCIA DE 4 DE NOVEMBRE DE 2019, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 380/2017, DAVANT L´AUDIÈNCIA NACIONAL-AN (RECURRIBLE EN CASACIÓ DAVANT EL TS)

Butlletí