Print Friendly, PDF & Email

UGT demana al Ministeri una mesa de negociació urgent per desenvolupar l’Estatut de la Funció Docent que incorpori tots els cossos docents a l’A1.

Amb l’aprovació de la LOMLOE i la seva entrada en vigor el 19 de gener de 2021 es va fixar que en un termini d’un any, el Govern, consultades les CCAA i representants del professorat, abordaria una proposta normativa per a regular, entre d’altres aspectes, la formació inicial i permanent, l’accés i el desenvolupament professional docent.

Fins avui, i passats 2 anys, la negociació amb el Ministeri s’ha limitat a una única reunió de la Mesa de Negociació del Personal Docent no Universitari, celebrada el 27 de gener de 2022, en la qual el Ministeri va presentar un document on es recollien “24 mesures de reforma per a la millora de la professió docent per sotmetre a debat”.

Davant la situació en la negociació de la Mesa Sectorial d’Educació, el Sector d’Ensenyament de la UGT Serveis Públics, va enviar ahir una carta a la Ministra, Pilar Alegría, per a insistir en la urgència de retornar a les negociacions amb les organitzacions sindicals i desenvolupar un Estatut Docent que reguli el conjunt de drets i deures del personal de l’educació pública no universitària.

Aquesta normativa ha de partir, segons la nostra visió, d’una premissa inicial que és la incorporació de tots els cossos docents al subgrup A1 amb revisió dels complements de destinació en el reconeixement, al menys, de nivells 24 per a infantil i primària, 26 per a secundària i 27 per al cos de catedràtics i inspectors.

La nostra proposta es fonamenta en la mateixa exigència de titulació, procediment d’ingrés i responsabilitats similars.

Aquesta demanda té una important trajectòria històrica a la UGT, va ser formulada en el seu origen com Cos Únic de Docents i incorporada a les nostres resolucions l’any 1920.

Accediu aquí a la nota de premsa

UGT Educació Pública