Print Friendly, PDF & Email

Les dades de l’enquesta portada a terme per UGT Educació Pública revelen l’incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per part del Departament d’Educació.

El sindicat UGT Educació Pública hem presentat amb data 7 de setembre al Síndic de Greuges (organisme que vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya) les dades i l’anàlisi de l’enquesta que vam traslladar a totes les treballadores el passat febrer de 2023 i que va revelar preocupants deficiències en la protecció dels drets laborals i la salut dels treballadors i treballadores de l’educació pública a Catalunya i l’incompliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals

L’enquesta va comptar amb la participació de 3,222 persones de diferents etapes educatives, incloent-hi Infantil/Primària, Secundària, Formació Professional i Educació Especial.

Els resultats indiquen que El 48,5 % de les persones enquestades desconeix el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (*PRL) i que hi ha entre el col·lectiu una manca d’informació sobre els riscos laborals i les mesures de protecció evidents i inacceptables.

Entre altres dades, el 91.8% dels enquestats no tenia constància que s’hagués realitzat alguna avaluació de riscos en el seu centre educatiu, la qual cosa indica una falta de prioritat en la protecció de la salut dels treballadors. A més, es destaquen problemes relacionats amb la burocràcia i la càrrega de treball, amb un 95.3% dels enquestats sentint que l’excessiva burocràcia els lleva temps per a atendre els alumnes, la qual cosa augmenta l’estrès i l’ansietat en els docents.

L’informe també revela que un 22,1% de les persones enquestades han patit alguna agressió física per part de l’alumnat o famílies, percentatge que s’eleva a un 53.2 % a les agressions verbals per part d’algun membre de la comunitat educativa.

No obstant això, només el 2% de les persones enquestades va activar el protocol d’assetjament. Un 95% de les persones que l’han activat pensen que el protocol NO garanteix la transparència i la bona praxi per part del Departament.

Davant la manca d’implicació per part del Departament i de les persones responsables en materia de prevenció de la Salut, UGT Educació Pública fem tramesa de l’informe complet al Síndic de Greuges destacant la necessitat de prendre mesures urgents, com a campanyes d’informació sobre els serveis de prevenció de riscos laborals, avaluacions de riscos psicosocials periòdiques en els centres educatius, reducció de la burocràcia i l’estrès laboral, i una millor gestió dels protocols d’assetjament.

A més, emfatitzem la necessitat d’augmentar el pressupost en educació per a garantir condicions laborals més segures i saludables per als professionals de l’educació a Catalunya, revertint les mesures de contenció econòmica que es van aplicar a partir de 2011.

Continuem la lluita! Exigim respostes, mesures de protecció i el compliment de la llei de prevenció!

Accedeix aqui al text complet

UGT Educació Pública