Print Friendly, PDF & Email

GRÀCIES A UGT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ RECTIFICA I EL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP INTERÍ PODRÀ PRESENTAR-SE AL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

 

El dia  12 de  maig a través dels mitjans de comunicació[1]  la UGT va denunciar que en l’oferta pública de places d’estabilització del personal interí docent el Departament se n’havia oblidat del professorat tècnic d’FP interí de les 10 especialitats sense carrera universitària.

Textualment vam dir: “Entenem des d’UGT que malgrat ser un cos a extingir segons la *LOMLOE, les places interines estructurals han de sortir a concurs o bé catalogades com a Professorat de Secundària (aquelles persones amb titulació universitària) o bé com a Professorat Tècnic (a extingir en cas de les 10 titulacions sense carrera universitària)”.

Des del Departament se’ns va contestar que estaven incloses dins de les de Professorat de Secundària cosa que era totalment falsa.

El 26 de maig la UGT a nivell federal en el seu butlletí “Enseñanza informa”[2] reclamà al Ministeri d’Educació i formació Professional que “Ens preocupa que aquest desenvolupament normatiu coincideixi amb els processos d’estabilització, sobretot per al professorat interí d’aquelles especialitats que han passat a Secundària que no tenen titulació universitària, i que no s’han pogut presentar a oposicions perquè no s’han convocat en els últims anys. Un professorat del qual el nostre sistema educatiu no pot prescindir, i per al qual hem sol·licitat que s’estableixi un període transitori, tal com es feia en normatives anteriors, que permeti que aquest professorat pugui presentar-se als processos selectius i pugui romandre en les llistes d’interins.

També hem sol·licitat l’aclariment per part del Ministeri d’Educació d’una qüestió que preocupa en els processos d’estabilització que s’estan desenvolupant, i si s’estan tenint en compte les noves especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de la FP, que no s’estan veient reflectides en les convocatòries de les ofertes d’ocupació.”[3]

El dissabte 11 de juny a la  jornada que organitzà l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors (AMITS) juntament amb l’Associació RED PT-FP, UGT vam insistir en el tema indicant que d’altres CCAA com l’andalusa havien tret les places de Professorat Tècnic catalogades com Cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, amb un total de 92 places publicades al Boletin Oficial de la Junta de Andalucia de dimarts 31 de maig de 2022.[4] Si era possible treure les places d’estabilització en altres comunitats, també tècnicament era possible treure-les a Catalunya.

Per tant, tal com havíem denunciat UGT a la nostra administració, no hi havia cap impediment ni legal ni tècnic per a convocar-les.

Finalment, durant la mesa del 5 de juliol i sense poder tenir temps per poder contrastar les dades, el Departament va entregar l’esborrany de les places de cada cos i per a cada convocatòria (concurs de mèrits, oposició d’estabilització i oposició ordinària). Tota la part social va insistir a la necessitat de rebre aquestes dades prèviament  per poder contrastar la informació i tenir capacitat d’anàlisi.

Segons ens va informar el Departament, el Professorat d’FP de totes les especialitats, hi podrà accedir, tal com havíem reclamat des d’UGT, sense els oblits inicials.

És més, el Professorat d’FP podrà participar en el procés d’estabilització del concurs de mèrits  que faci el Departament, i en els que organitzi el Ministeri en coordinació amb d’altres CCAA (Euskadi i Galícia convoquen separadament com Catalunya), ja que no coincidiran en el temps.

UGT SOM DRETS, SOM LLUITA!

[1] https://www.lavanguardia.com/vida/20220512/8260980/ugt-denuncia-cambray-olvida-interinos-son-profesores-tecnicos-fp.html

[2] https://t.me/c/1168500023/2871

[3]https://www.ugt-sp.es/sectores/ensenanza/item/30747-ugt-exige-que-la-integracion-del-ptfp-a-secundaria-este-resuelta-a-principios-de-curso-y-sigue-exigiendo-la-equiparacion-salarial-para-el-resto

[4] BOJA Extraordinario núm 20- Martes 31 de mayo de 2002 página 9165/9