Print Friendly, PDF & Email

Ara fa dos anys un informe de la Comissió de Funció Pública va reconèixer l’assetjament sistemàtic per part del director del centre a 3 treballadors/es d’un centre de El Prat del Llobregat. Mesos després la Secretaria General d’Educació va tancar el procediment reconeixent possibles faltes lleus, no demostrables i prescrites i obligaven la persona denunciada a fer un curs de 10h, malgrat reconèixer que el director “no té les capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic”.
Durant tot aquest temps la UGT no ens hem cansat d’insistir a conèixer aquests fets, així com d’altres que s’han continuat produint en el mateix i en altres centres, amb el coneixement, la passivitat i la inacció dels responsables de l’administració.
En commemoració d’aquest fet i de les informacions que van saltar saltat als mitjans de comunicació fa dues setmanes, la UGT hem format part activa de la representació de la Junta de Personal del Baix Llobregat que ha organitzat una assemblea informativa en aquest centre d’El Prat de Llobregat.
Hem explicat diferents aspectes importants al voltant de l’assetjament laboral, així com el procediment que cal seguir en el cas de tenir la percepció de ser-ne víctima.
Cal recalcar que només estem reclamant com a representants dels treballadors i les treballadores que es prenguin unes mesures ajustades a la resolució de Funció Pública, Inspecció de Treball i el Síndic de Greuges on es reconeixia aquest assetjament sistemàtic per part del director del Centre.
Per tot això, la UGT, exigim:
• La reobertura del cas i la revisió de la resolució del Departament.
• Mesures preventives que garanteixin la integritat física i psíquica de les persones afectades
• Una revisió dels protocols d’assetjament amb la part social.
• Coherència entre els informes de la comissió d’investigació del protocol i la resolució de l’expedient disciplinari.
• Derogació del decret de plantilles

El proper dilluns 19 d’abril celebrarem una assemblea telemàtica per tothom que hi vulgui assistir i informar-se.
Alcem la veu davant l’assetjament laboral! Estem amb vosaltres!
#AixequemLaCatifa