Print Friendly, PDF & Email

UGT recorrerà la Resolució ENS/1128/2016 de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

La publicació de la resolució modifica substancialment els requisits per obrenir els perfils professionals dels llocs de treball específics, com ara els CAEPS (Centres d’Atenció Educativa Preferent).

Això suposa que aquells professionals que havien acreditar la seva idoneïtat amb els criteris que va establir el mateix Departament l’any passat, perdran aquesta acreditació i hauran de tornar a sol•licitar-la complint amb els nous requisits.

Un cop més el Departament d’Ensenyament castiga els seus treballadors amb la seva incompetència i manca de planificació.

Per tot això, UGT anunciem que recorrerem aquest decret per exigir que aquells professionals que van adquirir la idoneïtat abans de la publicació de la Resolució ENS/1128/2016 puguin conservar-la.

Recurs presentat