Print Friendly, PDF & Email

COMUNICAT SINDICAL UNITARI: 

El Departament intenta fracturar el col·lectiu docent. No ho permetrem! 

El passat divendres 22 d’abril el Comitè de Vaga ens vam reunir amb una representació del Departament d’Educació per desencallar les negociacions després dels cinc dies de vaga històrics durant el mes març, i amb l’objectiu de negociar la reversió d’unes retallades cronificades, així com evitar nous empitjoraments de les nostres condicions laborals i noves mesures com el canvi curricular, que poden suposar un desballestament definitiu de l’ensenyament públic. Tant la Conselleria d’Educació com el mateix govern de la Generalitat no han mostrat, fins ara, el compromís suficient per revertir-les. 

El Departament es va presentar a la reunió amb una lleugera modificació de la seva darrera oferta (recollida en el document “Resum i anàlisi de les nostres reivindicacions i de les propostes del Departament d’Educació”), oferint com a única novetat el restabliment de l’horari lectiu de 23h setmanals pel curs 2022-2023 a Primària (horari previ a les retallades), tot mantenint l’horari actual de 19h lectives setmanals a Secundària amb la proposta de recuperar l’horari de 18h lectives setmanals (horari previ a les retallades) per al curs 2023-2024 (un any després, doncs, d’aplicar-ho a primària).

Des de mitjans del mes de febrer, el Departament i el propi Conseller González-Cambray han tingut les nostres demandes sobre la taula. Durant el mes de març, en el context de les 5 jornades de vaga, ens vam asseure a negociar i la part sindical vam evidenciar un esforç per arribar a un acord en la majoria de demandes. Tot i tenir el temps suficient i amb una coneixença explícita de les nostres reivindicacions, el Departament pretén que signem una proposta totalment inacceptable que no té en compte al professorat de secundària. No podem evitar recordar incompliments anteriors de pactes signats: tot el que no estigui pressupostat ara, no estarà garantit per molt que figuri a un acordVolem posar de manifest, a més, els múltiples intents que ha fet l’administració amb trucades als diferents sindicats i propostes de reunions bilaterals, i fins i tot a la mateixa reunió de divendres, de trencar la unitat sindical. Sense anar més lluny, amb la seva darrera proposta l’administració intenta novament fracturar la convivència entre el professorat de primària i secundària i situa els sindicats com a únics causants del conflicte.

Com a Plataforma Unitària integrada per una gran diversitat de sindicats i, per tant, de persones treballadores, no podem signar un acord que deixi fora aquest curs al professorat de secundària, companys i companyes que han patit de la mateixa forma la situació de greuge que arrosseguem actualment els docents dels centres públics després de més de deu anys. Ens van aplicar les retallades a tot els docents al mateix  momentl i la recuperació de les condicions laborals no pot ser d’una altra manera.

El professorat està unit: hem demostrat que quan sortim al carrer som forts i fortes. Les nostres mobilitzacions han aconseguit moviments per part del Departament i la proposta d’un calendari de reversió de les retallades, però encara ens trobem lluny de poder acceptar la proposta. Comptem amb el suport de la comunitat educativa que ha vist que les nostres reclamacions afecten el conjunt de la societat i que reverteixen a una millora real del sistema educatiu.

De manera unitària, les organitzacions sindicals instem a mantenir, consolidar i reforçar les assemblees que s’estan realitzant en centres i territoris per bastir un calendari de lluita durant el mes de maig i a final de curs, que porti a l’administració a presentar un acord que assumeixi les reivindicacions.

Revertim les retallades!

Continuem amb la lluita fins a aconseguir-ho!

Des de totes les assemblees: mobilitzem-nos!