Print Friendly, PDF & Email

A causa dels centenars de queixes que estem rebent per part de les persones afectades amb el procés i l’aplicatiu informàtic que permetia introduir les dades i formalitzar la petició d’Adjudicacions de destinacions provisionals per al curs vinent: interrupcions en la connexió d’internet que no permetien la continuïtat del procés, saturació del sistema que impossibilitava l’accés a la sol·licitud durant llargues estones, complexitat en la comprensió i execució dels passos a seguir així com de la finalització i enviament del document.

Tenint en compte la responsabilitat que toca assumir al Departament per aquesta negligència i el greuge que això suposa per gran quantitat de mestres de l’escola pública, demanem:

L’obertura URGENT d’un període extraordinari en el qual, amb una justificació impresa de la realització de l’esmentat procés de forma provisional, es puguin introduir les dades que hi consten però que no han estat rebudes ni registrades de manera satisfactòria.