Print Friendly, PDF & Email

Els serveis jurídics del SAP de la UGT de Catalunya han guanyat la demanda interposada contra la decisió del Govern de retallar al personal funcionari de la Generalitat la paga extraordinària de desembre de 2012 també amb efectes retroactius (concretament els 44 dies compresos entre l’1 de juny i el 14 de juliol, data d’entrada en vigor del Reial Decret 20/2012 ).

Una altra sentència favorable

Un jutge obre la porta al fet que els funcionaris de Justícia recuperin íntegra l’extra de Nadal retirada l’any 2012

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 10 de Sevilla ha ordenat la devolució integra un funcionari de Justícia de la paga extra de Nadal retirada per decret pel Govern de 2012,

Per penjar als centres

El butlletí