Print Friendly, PDF & Email

Informació adreçada a la Inspecció Educativa del Departament d’Educació

Us fem arribar la RESOLUCIÓ EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

Enllaç a la Resolució:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914648