Print Friendly, PDF & Email

Després de sis anys de creixement econòmic encara no han estat revertides les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, afectant de forma greu tant a les nostres condicions laborals com al dret bàsic a una educació pública de qualitat.
No podem iniciar el curs 2019/2020 en les mateixes condicions que hem iniciat aquest. És urgent:

• El restabliment irrenunciable de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal.
• La reducció de les ràtios i garantir cap tancament de grups a la Pública.
• L’inici d’un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les retallades.

La Conselleria d’Educació i el Govern de la Generalitat semblen no ser conscients de la necessitat de prendre mesures urgents per atendre a l’alumnat com mereix i garantir-ne les condicions d’aprenentatge i de fer-ho negociant amb les legítimes representants del personal docent. Enfront d’aquesta passivitat no ens queda més camí que la mobilització; cap a una vaga de tot l’ensenyament públic el pròxim 16 de maig.
Demanem l’aprovació amb caràcter urgent d’un Decret Llei que possibiliti la dotació pressupostària necessària per atendre les demandes presentades.