Print Friendly, PDF & Email

L’educació pública catalana està endèmicament infrafinançada. No acompleix ni de lluny el 6% establert per la LEC. Des del 2017 que el Govern no ha impulsat cap mesura a l’educació pública que millori substancialment la seva qualitat. Les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, encara no han estat revertides després de sis anys de creixement econòmic. Tampoc s’han desenvolupat els acords i lleis que permeten la reducció de l’horari lectiu. Això ha generat un greu deteriorament de les condicions laborals i, per tant, de la qualitat de l’ensenyament públic.

Per tot això, volem la negociació del retorn d’aquestes retallades per poder treballar amb les condicions necessàries per una educació pública de qualitat.

Així plantegem la següent plataforma reivindicativa:

  1. Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable. Recuperació de l’horari de permanència del professorat de Secundària.
  2. Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.
  3. Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc…

Si el Departament d’Educació es nega a negociar i acordar aquestes millores, els sindicats sotasignats emprendrem un seguit de mobilitzacions inclosa una vaga a el 16 de maig.

Fem una crida al conjunt dels treballadors i treballadores de l’Ensenyament Públic de Catalunya a debatre la necessitat de la vaga als centres, a organitzar-la i a secundar-la.

 

USTEC·STEs (IAC)         CCOO            I-CSC         ASPEPC·SPS         UGT