Print Friendly, PDF & Email

LA LEGITIMITAT DELS ACORDS NO POT SER QÜESTIONADA PER QUI MAI RES ACORDA!

En virtut de la normativa vigent al nostre país, la Llei de Formació i Qualificació Professional 10/2015 de 19 de juny de 2015, la UGT de Catalunya ha signat l’Acord per a la Planificació Professional, juntament amb la resta d’organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya (CCOO, Foment del Treball i Pimec), i els Departaments de Presidència, de Treball i d’Educació, competents en FP.

Acord_per_a_la_planificacio_versio´ defintiva_REV2
Sembla ser que hi ha sindicats que desconeixen que hi ha FP fora del sistema educatiu, on la UGT representa aquest professorat juntament amb CCOO (o s’obliden maliciosament dels centres concertats on no tenen cap representació sindical).
En el plenari de la Comissió Rectora del dia 24 de març, un dels punts de l’ordre del dia era l’aprovació d’un acord per la planificació de la formació professional, signada entre el Govern i els quatre agents socials representats en la Comissió Rectora.

Aquest Acord és fruit de l’entesa i la negociació, i es reafirma novament que la concertació social és la base on es basteix la Formació Professional.
Val a dir que a com diu l’article 8 de la Llei 10/2015 d’FP, “es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals”.

Hi ha algunes organitzacions minoritàries en l’àmbit de l’FP que, enfurismades per la seva poca representativitat entre la classe treballadora, qüestionen la doble legitimitat dels agents socials més representatius de Catalunya, formants de la Comissió Rectora.
La Comissió Rectora, com la llei 10/2015 de 19 de juny està avalada per una àmplia majoria del Parlament, i els agents socials que la conformen pels vots que democràticament han obtingut en els diferents processos electorals.

Aquestes mateixes veus o no s’han llegit la llei o tenen un gran dèficit de comprensió lectora. L’FP s’ha d’entendre com a formació al llarg i ample de la nostra vida laboral. Avui dia amb la Formació Professional Inicial no n’hi ha prou ni per mantenir-se ni per cercar noves feines que el mercat demanda. L’FP ha de ser entesa com a una formació permanent, contínua, amb entrades i sortides en els centres de formació i en empreses que facilitin les pràctiques per a requalificar-se professionalment.

La transversalitat de l’FP fa que la seva gestió recaigui en el Departament  de Presidència i en l’Agència que la gestiona conjuntament amb els titulars del Departament d’Economia i Treball i del Departament d’Educació, perquè l’FP Integrada és això, l’oferta de la Inicial, la Contínua i l’Ocupacional.

Entenem que hi ha gent immobilista, o potser corporativista, que neguen la realitat, allà ells i elles.
Es pot planificar la Formació professional sense les empreses? O sense comptar amb el territori o els sectors productius? Òbviament la resposta és NO!
Cal detectar qui es fa servir del populisme corporativista i alarmista, per negar la legitimitat del Parlament i de la concertació social!
Qui pot negar que l’orientació, l’augment de plantilles, la prospectiva de les necessitats de les persones, del mercat de treball dels territoris són beneficiosos pel sistema?

L’FP Dual ha estat una aposta històrica de la nostra organització, ara estesa a la resta d’agents socials, el govern de la Generalitat i el de l’Estat. Aquesta importància es reflecteix tant a la llei estatal, com a la del Parlament de Catalunya. La Dualització és èxit formatiu, no explotació com alarmen els negacio-populistes. Que mirin la inserció laboral de l’alumnat que l’ha cursat!

Destaquem que a l’acord hem establert una planificació de l’Oferta formativa 365, fonamentada en la prospectiva, la visió integrada (Inicial, Ocupacional i Contínua) i el diàleg social com els tres principals eixos d’aquesta planificació.

Recordem, que a la pàgina segona de l’acord, instem al Departament d’Educació a reprendre la negociació col·lectiva a la mesa sectorial d’Educació per fer efectiva sense distincions, l’equiparació salarial del professorat Tècnic d’FP, aprovada pel Parlament de Catalunya amb un pressupost de 33 milions d’euros i bloquejada per aquestes organitzacions populistes que mai acorden res!

Nosaltres dialoguem, concertem, pactem. Altres menteixen gratuïtament: avui dia hi ha més grups d’FP que mai!

Col·laborar amb qui ha de fer les pràctiques és privatitzar? Això és el súmmum de la demagògia!

Deixeu de mentir si us plau! La campanya electoral sindical ja ha acabat!