Print Friendly, PDF & Email

Una vegada acabada la roda de premsa del Conseller Bargalló on ha informat de l’augment de 8258 nous professionals a l’ensenyament, dels quals 5417 seran docents i que comportarà un augment de la inversió en educació sobre els 456 milions, des del Sindicat d’Educació de la UGT de Catalunya volem fer unes consideracions inicials:

Felicitar-nos per la notícia, qualsevol augment en la despesa en Educació i que comporti un increment en la contractació de personal sempre és benvinguda.

No obstant això, la UGT lamenta que les places de nova contractació presentades avui pel conseller Bargalló no es consolidin en el futur i no ajudin a rebaixar la ràtio de les escoles i instituts de Catalunya en un moment històric com l’actual on cal evitar una crisi educativa. Coincidim en l’anàlisi que ha fet la conselleria sobre l’emergència de la situació, però no pas amb la recepta: exigim que la inversió extraordinària en educació sigui consolidada no pas conjuntural. Una bona part de l’alumnat -els més vulnerables- al setembre farà molts mesos que haurà estat desconnectat del sistema educatiu. Caldrà dedicar més esforços i recursos extres durant tota l’etapa educativa que cursin, no en un curs acadèmic. Per responsabilitat social, hem d’evitar que es parli en un futur de la generació escolar de la «COVID-19» com a un estigma addicional.

Ahir, en la sessió que va celebrar el Parlament de Catalunya amb el Síndic de Greuges de Catalunya, en la reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar, Rafael Ribó va demanar que es dediquessin mil milions més en el pressupost educatiu cada any per a combatre la segregació escolar.

És del tot evident que si sense la COVID-19 ja estàvem infrafinançats, amb la pandèmia el sistema trontolla si no s’inverteixen més diners. No hem de posar pegats sinó consolidar les places creades més enllà del que estava pressupostat abans de la pandèmia, ja que el mateix govern ha reconegut en boca d’Aragonès que el pressupost estava desfasat i no s’ajustava a la realitat del moment.

De les noves contractacions anunciades, 1276 ja estaven contemplades en els pressupostos del 2020, la qual cosa indica que seran les úniques places que es consolidaran de cara el curs 2021-22. La resta, 6982 considerades d’ampliació del pressupost per la COVID-19, no continuaran inicialment.

L’emergència educativa exigeix més recursos econòmics i humans consolidats. Per a combatre el fracàs escolar que ha augmentat el darrer any i l’escletxa digital.

Pensem des d’UGT Educació que el Departament és un gran venedor de fum.  Volem que per a millorar el sistema educatiu s’abaixin les ràtios i no que provisionalment es contractin 8258 professionals dels quals d’aquí a un any hauran de plegar el 84%, uns 7000. Un escàndol. Especialment quan estem ben lluny del 6% d’inversió en educació que ens marca la Llei Educació de Catalunya.


S’han de destinar més recursos per a combatre la segregació escolar i aconseguir un sistema educatiu públic equitatiu i que fomenti la igualtat d’oportunitats!

En les meses sectorials, la UGT i la resta de sindicats hem aconseguit que el nou professorat contractat per «reforçar» el sistema, uns 4063 professors i professores, tinguin un contracte per a tot el curs escolar, fins al 31 d’agost. L’administració inicialment pretenia contractar-los com a «substituts» acabant la seva relació laboral el dia 30 de juny, del tot inacceptable per a nosaltres.

El Departament no ha plantejat en cap moment la contractació de personal sanitari per poder fer front a la situació d’emergència sanitària que es pot tornar a produir el curs vinent. A la UGT no entenem que no hagin volgut contractar  professionals sanitaris com Tècnics Sanitaris d’FP o infermeres per tal de sensibilitzar, controlar i donar suport en temes de salut i higiene  la comunitat educativa. La pandèmia, fins que no hi hagi una vacuna, serà present durant mesos o anys, per tant aquests professionals sanitaris són del tot necessaris.

Pel que fa a les contractacions per a l’educació infantil, considerem que les 493 contractacions són del tot insuficients atès que és un tipus d’alumnat molt vulnerable. Per la seva edat i característiques no manté ni la distància social ni les mesures de prevenció  de la resta de la població.

Hem trobat a faltar en el discurs del Conseller una reflexió sobre la jornada escolar quan parlava del personal de monitoratge i de les 1239 noves incorporacions. Creiem que s’ha desaprofitat una bona ocasió per a optimitzar recursos i sinergies entre escola i entorn.

La UGT reclama una jornada escolar flexible ajustada a cada Projecte Educatiu de Centre i a la seva autonomia per a decidir com es regulen les activitats educatives no lectives, el menjador i la relació amb l’entorn de cada centre educatiu. En la mesa sectorial del dia 1 de juliol vam demanar al Director General González Cambray, el dret a decidir la jornada escolar, sense imposicions del Departament on cada centre decidís lliurement el seu tipus d’horari.

Finalment volem denunciar la manca de voluntat negociadora del Departament amb els sindicats. El Conseller no diu tota la veritat quan afirma que ha parlat amb els sindicats. En tot cas ha informat els sindicats de decisions ja preses i sense possibilitat de discutir-les ni encara menys, modificar-les. No hi ha hagut cap negociació.