Print Friendly, PDF & Email

Disposes d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l’espai personal de l’aplicació.

El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

Valoració provisional dels mèrits. Departament d’Educació (gencat.cat)

ALL Audició i llenguatge 101
EES Pedagogia terapèutica 857
INF Educació infantil 1.312
PAN Llengua estrangera: anglès 482
PEF Educació física 402
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 298
PRI Educació primària 2.223

 

Com presentar una reclamació

Totes les reclamacions s’han de presentar en un únic tràmit, amb el botó “Tramita reclamació”. Per tant, abans de tramitar-la definitivament, assegura’t d’afegir la documentació justificativa a cadascun dels apartats que vols reclamar. Un cop presentada, no la pots modificar ni tampoc presentar-ne una de nova.

Per consultar el detall dels motius de no acceptació d’un mèrit o presentar la reclamació, entra a cadascun dels apartats: Formació acadèmica, Experiència docent, Superació d’oposicions i Formació permanent.

En presentar les reclamacions, has d’adjuntar obligatòriament la documentació justificativa que consideris necessària. Si es tracta d’un mèrit no acceptat, la documentació que adjuntis ha de justificar i acreditar els motius que t’hagi indicat el tribunal. Tot i que la informació dels mèrits provingui del teu expedient personal, s’ha de respondre als requeriments fets pel tribunal, tal com s’indiqui en cada cas.

Pots presentar les reclamacions que consideris oportunes contra els mèrits no acceptats o contra les puntuacions atorgades. Recorda que primer has de reclamar cada apartat independentment, abans de tramitar la reclamació definitivament.

És important que abans de presentar la reclamació, llegeixis les instruccions de l’Espai personal.

Com presentar una reclamació. Departament d’Educació (gencat.cat)