Print Friendly, PDF & Email

MANIFEST PER UNS CENTRES SEGURS
Els sindicats sotasignants hem exposat incansablement el seguit de mesures que creiem que són imprescindibles per al curs actual per fer front a la pandèmia i per compensar les carències viscudes pel nostre alumnat durant el tancament dels centres el curs passat, per salvaguardar el dret a l’educació i alhora la salut de totes les treballadores i treballadors dels centres educatius i per prevenir situacions de rebrot que ens poden portar al tancament de centres.
Per tot això, exigim a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació que no estalviï esforços i seguim plantejant l’adopció de les següents mesures:
– Garantir la presencialitat de tot l’alumnat a tots els nivells educatius.
– Reduir les ràtios d’alumnes per aula: 10 a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius.
– Increment de personal docent, d’atenció educativa i de serveis necessari per tal d’aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l’atenció a la diversitat.
– Adoptar mesures de prevenció i protecció de la salut a persones treballadores, alumnat i famílies:
EPI’s per als treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles facials  Garantir la distància de seguretat dins de les aules i centres educatius.
Garantir la prevenció de la salut als treballadors i treballadores vulnerables.
Proves PCR per a tots els professionals del centre
Dotar als centres amb sistemes de ventilació adients.
Reclamem al Departament d’Educació que no deixi els treballadors i treballadores sense prou garanties de seguretat, demanem el màxim consens possible, tot i que l’Administració s’ha mostrat inaccessible a les nostres propostes de negociació des d’inici de curs. El que va passar el final de curs, amb tota la complexitat de la situació que estem vivint, no pot tornar a passar.
Des de l’arrogància i la manca d’empatia amb què s’està gestionant tot, lluny d’aportar la confiança i la serenor necessària, el que estan generant és sobrecàrrega i estrès a tot el col·lectiu, i un especial desconcert als equips directius en un sistema tensat al límit.
Emplacem al Departament a no dilatar més aquesta situació d’incertesa, assumir les mesures que proposem i comprometre’s a negociar a partir d’ara pel bé del conjunt de treballadores i de la comunitat educativa.
Dijous 3 de desembre de 2020