Print Friendly, PDF & Email

XERRADA ADJUDICACIONS ESTIU ONLINE

DIMARTS 5 D’ABRIL 2022 18:00

ENLLAÇ YOUTUBE

Adjudicacions de destinacions provisionals

Funcionaris de carrera i en pràctiques.

Personal interí.

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Propostes de direccions.

Entrevistes.

CONSULTES EN DIRECTE VIA XAT, FÒRUM ETC