Print Friendly, PDF & Email

Xerrada informativa 28 de juny de 2017

1.Informació documentació a presentar.

2. Fase de pràctiques

3. Precs i preguntes

Hora: 17 hores

Lloc: Seu UGT de Barcelona. Rambla Raval 29; 3 planta; sala 3.3.

Cartell xerrada

En el termini de vint dies naturals a comptar des de  l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats, aquests hauran de presentar als serveis territorials els documents següents:

Butlletí