Print Friendly, PDF & Email

                                   ORDRE DEL DIA:

  • Concurs de trasllats estatal
  • Concurs de mèrits per proveir, amb caràcter definitiu llocs amb perfil professional de competència digital
  • Oposicions
  • Precs i preguntes.

Vilanova i la Geltrú

Manresa

Barcelona

Lleida

Sabadell

Tortosa

Mataró