Usuari

Print Friendly, PDF & Email

Aquí podeu registrar un nou usuari (si ja esteu registrats i no recordeu la vostra contrasenya feu clic AQUÍ)

Si teniu algun problema en el registre podeu mirar aquesta web d’ajuda o contactar amb el vostre permanent sindical.

Registre d'un nou usuari
*Camp obligatori

***Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer responsabilitat d’UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT CATALUNYA), inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament, amb la finalitat de gestionar l’acció sindical i remetre-li informació sobre els serveis i activitats que realitza UGT CATALUNYA.
Les seves dades seran proporcionades a organitzacions o persones directament relacionades amb UGT CATALUNYA com AMIC, AVALOT, IDFO, CTAC, sindicalistes Solidaris, Confederacions o les respectives Federacions, o depenent de la seva edat, nacionalitat o sector al que pertanyi, o si escau, a la Mútua de Previsió Social d’UGT CATALUNYA, si porta per aquesta, o ICPA Creació d’Assegurances, S.A.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a UGT CATALUNYA, adreçant-se a la Central de Dades, al seu domicili situat a Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona. Haurà d’indicar en la seva sol·licitud que dret pretén exercitar, el seu domicili a efectes de notificació, data i signatura, i haurà d’adjuntar còpia del seu DNI.

En cas que es donés de baixa com afiliat, autoritza que se li remeti informació sobre els serveis i activitats que realitza UGT CATALUNYA.