Jubilació

Print Friendly, PDF & Email

A diferència dels canvis introduïts en les pensions del sistema de la Seguretat Social, la modalitat de jubilació voluntària per als funcionaris acollits al règim de classes passives no s’ha revisat.  De moment, està vigent el sistema emprat fins ara establert en el Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de Llei de Classes Passives de l’Estat.

J

Monogràfic jubilació

Programa per calcular la pensió final.

[WPSM_AC id=10269]

WEB SEGURETAT SOCIAL