Escrit unitari enviat a la mesa sectorial rebutjant les noves mesures que es volen implementar en les adjudicacions d’estiu per al curs 17-18.