Jubilació 2015

Print Friendly, PDF & Email

                     CLASSES PASSIVES-MUFACE

S’ha publicat el BOE 31 de desembre del 2014, sobre la revalorització i complements de les pensions de Classes passives de l’Estat per a l’any 2015.

Segueix vigent la modalitat de jubilació voluntària amb 60 anys d’edat i 30 anys de serveis per a funcionaris acollits al règim de classes passives, per tant segueixen sent vàlids els mateixos requisits per demanar-la.

 Butlletí pdf