UGT ha recorregut la Resolució ENS/1128/2016 de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics