Print Friendly, PDF & Email

L’ICAM pot enviar un requeriment a la persona  en qualsevol moment a partir del primer dia de la baixa

Un cop convocada, la persona està obligada a presentar-s´hi, i a portar  tots els informes mèdics que puguin avalar la seva situació de  baixa.

Butlletí