Modificació de la Resolució ENS/1471/2018, de 27 de juny per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició