oposicions 2019: calcula els teus mèrits

ASPIRANTS DEL PROCEDIMENT D’INGRÉS

MÈRITS INGRÉS LLIURE

MANUAL BAREM PER AL PROCEDIMENT D’INGRÉS LLIURE I DE RESERVA D’ASPIRANTS AMB DISCAPACITATS

Sol·licitud de valoració de documents

Full d’autobarem de mèrits

ASPIRANTS DEL PROCEDIMENT D’ACCÉS

MÈRITS ACCÉS A COS DE GRAU SUPERIOR

MANUAL BAREM  VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D’ACCÉS A UN COS DE GRAU SUPERIOR 

Sol·licitud de valoració de documents

Full d’autobarem de mèrits

Tauler de l’aspirant Consulta de resultats, convocatòries i anuncis dels tribunals