PATERNITAT 2012

PATERNITAT Durada: Quatre setmanes consecutives que es poden iniciar des del: 1Finiment del permís de naixement del fill 2. Durant tot el període de permís de maternitat de la

Com queda la Maternitat 2012

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL/A MENOR DE 6 ANYS   Un cop acabat el període de permís per maternitat i el de paternitat en cas