Print Friendly, PDF & Email

Informació per als participants de la borsa sobre l’acte públic d’adjudicació de places del Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016