Print Friendly, PDF & Email

Únicament les persones que han participat a la convocatòria podran tenir accés a les dades del concurs, a través de l’usuari d’ATRI o de l’usuari temporal que s’hagin creat per a aquesta convocatòria. La consulta es pot fer per participant, centre adjudicat o especialitat ordenada per barem. Les direccions dels centres, malgrat que no hagin participat en la convocatòria, podran accedir a la consulta per centre.

Listado alfabético general:

  1. Anexo I (letras A-E) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
  2. Anexo II (letras F-L) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
  3. Anexo III (letras M-Q) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
  4. Anexo IV (letras R-Z) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017

El termini de reclamacions i desistiments serà del 15 al 29 de març, ambdós inclosos.