Print Friendly, PDF & Email

Concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de personal docent en l’exterior.

Termini de presentació.

El termini de presentació serà de quinze dies hàbils, que començaran a computar-se el dia 22 de novembre de 2018

 

Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs d’assessors tècnics a l’exterior.

Termini de presentació.

El termini de presentació serà de quinze dies hàbils, que començaran a computar-se el dia 22 de novembre de 2018