Print Friendly, PDF & Email

Els representants de la FeSP-UGT de Catalunya en la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals i en les Comissions Paritàries Sectorials que inclouen tots els centres de treball de tots els departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya i dels Ens i les entitats que en depenen (Ensenyament, ICS i Sector Generalitat) no ha deixat de treballar en cap moment per defensar els drets dels treballadors, ara més que mai, en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Butlletí